LULU

Lulu Nafisah, S.Pd.I

Guru Fikih

Lulu Nafisah merupakan Tenaga Pendidik angkatan pertama berdirinya Madrasah ini. Beliau yang menamatkan pendidikan Sarjana di STAIN Purwokerto atau yang sekarang menjadi UIN SAIZU pada tahun 2005 Jurusan Pendidikan Agama Islam