HANIATUL

Haniatul Laela, S.Pd

Guru Kelas

Haniatul Laela Merupakan Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  Lulusan IAIN Purwokerto atau yang sekarang menjadi UIN Saizu